ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครผู้รับการคัดเลือกเป็น อาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น และผู้มีสื่อการเรียนการสอนดีเด่น ประจำปี 2565

รับสมัครผู้รับการคัดเลือกเป็น อาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น
และผู้มีสื่อการเรียนการสอนดีเด่น ประจำปี 2565
สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://academic.offpre.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2022/07/0652.33-671-22-7-65-ปชส.-การคัดเลือกดีเด่น-2-รางวัล-2565.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published.