กิจกรรม

โครงการฝึกอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด 21-22 ธ.ค. 63 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่น้ำน้อย จ.กาญจนบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published.