ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เนื่องในโอกาสมีคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

Leave a Reply

Your email address will not be published.