ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับรางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น และ รางวัลผู้มีสื่อการเรียนการสอนดีเด่น ประจำปี 2565

Posted Leave a commentPosted in กิจกรรม

กองวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับรางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น และ รางวัลผู้มีสื่อการเรียนการสอนดีเด่น ประจำปี 2565   […]

การถ่ายทำและบันทึกภาพเคลื่อนไหวเพื่อเสนอรางวัล ควอท 2566

Posted Leave a commentPosted in กิจกรรม

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2566 กองวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ โดยมีผู้อำนวยการกองวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ น.ส.รุ่งฤดี […]