กองวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ ประกาศเจตจำนงสุจริต

Posted Leave a commentPosted in กิจกรรม

ประกาศเจตจำนงสุจริต เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 กองวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ รับนโยบายจากมหาวิทยาลัย […]